เว็บไซต์ให้ความรู้แม่และเด็ก

คู่มือ แม่และเด็ก ตั้งแต่ การตั้งครรภ์ อาการคนท้อง ตั้งชื่อลูก ตามวันเกิด พัฒนาการของลูกน้อย โรคของเด็ก รวมทุกเรื่องน่ารู้ของเกี่ยวกับเด็ก

ตารางการนอนของเด็ก

โดยปกติแล้วไม่มีตัวเลขที่แน่นอนว่าคนเราควรจะนอนหลับประมาณวันละกี่ชั่วโมง แต่จากการสำรวจของสถาบัน National Sleep Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าความต้องการในการนอนหลับขึ้นอยู่กับช่วงอายุหรือวัย ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางดังนี้

วัย ความต้องการในการนอนหลับ
แรกเกิด – 2 เดือน

3 – 11 เดือน

1 – 3 ปี

3 – 5 ปี

5 – 10 ปี

10 – 17 ปี

ผู้ใหญ่

12 – 18  ชั่วโมง

14 - 15 ชั่วโมง

12 - 14 ชั่วโมง

11 – 13ชั่วโมง

10 – 11ชั่วโมง

8.5 – 9.25 ชั่วโมง

7 – 9ชั่วโมง

นอกจากนั้นจากการสำรวจของสถาบันวิจัยโรคมะเร็งของประเทศสหรัฐอเมริกายังพบ ว่า คนที่ใช้เวลาในการนอนเพียง 6 ชั่วโมงหรือน้อยกว่าต่อคืน และคนที่ใช้เวลานอน 9 ชั่วโมงหรือมากกว่าต่อคืน มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าคนที่ใช้เวลาในการนอนอยู่ในระยะเวลา 7 – 8 ชั่วโมงต่อคืนอีกด้วย

จำนวนผู้เข้าชม : 917

แสดงความคิดเห็น